กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
โทร. 043-424-343

Klutch Games

Lorem ipsum dolor sit am consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Klutch Team

Lorem ipsum dolor sit am consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Help Center

Lorem ipsum dolor sit am consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Know More About Klutch

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗